E-ARŞİV NEDİR? NEDEN KULLANILMALIDIR? KULLANILMASI ZORUNLU MUDUR?

 19.02.2018,  Aymada
 
e-Arşiv nedir? 
e-Arşiv, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara, elektronik ortamdan fatura gönderme imkanı sağlayan sistemdir. Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB)’ nın yayınlamış olduğu standartlara uygun olmak şartıyla; e-Arşiv ile  faturalarınızı elektronik ortamda oluşturabilir ve muhafaza edebilirsiniz. Elektronik ortamda saklanan faturalarınıza istediğiniz zaman kolayca ulaşabilir, kağıt masraflarından kurtularak hem kesenize hem de çevrenize büyük katkı sağlayabilirsiniz.


 

e-Arşiv ve e-Fatura Arasındaki Farklar
·       e-Arşiv uygulamasında, e-Fatura’ dan farklı olarak, oluşturulan faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) üzerinden alıcısına ulaştırılmaktadır.
·       e-Fatura’ yı sadece e-fatura kullanan kişilere gönderebilirken, e-Arşiv’ i e-Fatura kullanıcısı olmayan kişilere de gönderebilirsiniz.
·       10 yıl boyunca elektronik ortamda saklanan faturalarınıza istediğiniz zaman kolayca ulaşabilir, kağıt masraflarından kurtularak hem kesenize hem de çevrenize katkı sağlayabilirsiniz.
·       e-Fatura’ ya isteyen her kurum geçebilirken; e-Arşiv’ e, sadece e-Fatura sisteminde kayıtlı olan kurumlar geçebilir.
·       e-Fatura’nın kullanımı belirli şartlarda zorunludur, e-Arşiv’ de ise internet üzerinden satış yapanlar dışında isteğe bağlıdır.

e-Arşiv Faturasının Sağladığı Avantajlar
·       e-Arşiv faturasına geçen kurumlar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup yasal süresi boyunca elektronik ortamda muhafaza edebilirler.
·       Yüksek hızda fatura işleme avantajı sağlar.
·       Maliyet azaltır. (Kağıt, mürekkep, kargo, arşivleme ... )
·       Raporlama kolaylığı sağlar. Eski faturalarınıza istediğiniz zaman ulaşabilmenize yardımcı olur.
·       Daha güvenlidir.

e-Arşiv Kullanma Zorunluluğu
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu 2017 itibari ile getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçmiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar.
Eğer sizin e-Arşiv’ e geçme zorunluluğunuz  yoksa bile, e-Arşive Aymada ile geçebilir ve maliyetlerinizi ciddi oranlarda azaltabilirsiniz.

e-Arşiv Fiyatlandırma
Genellikle tercih edilen entegratöre göre karşınıza bir entegrasyon maliyeti çıkabilir. Ancak Aymada ile e-Arşiv’i kullanmaya başlarsanız bu ücreti ödemenize gerek kalmaz. Aymada kurulum, entegrasyon ve saklama bedellerini sizlerden almaz. 
Aymada’ yı 5 gün boyunca ücretsiz denemek için hemen demo talebinde bulunabilirsiniz.

e-Arşiv Nasıl Gönderebilirim?
  • Maliyet tarafından yetkilendirilmiş özel entegratörlerden biri aracılığıyla e-Arşiv gönderebilirsiniz. Entegratör, kendi yazılımı ve donanımı ile sizin muhasebe sisteminizden gerekli bilgileri alır ve e-Arşive dönüştürür.Düzenlenen e-Arşivleri yine kendi yazılımı ve donanımı ile sizin muhasebe sisteminize aktarır. Bu hizmet karşılığında ise sizden ekstra bir kullanım ve kurulum ücreti alır.
  • Firmanızın bilgi işlem sistemini maliye ile entegre ederek de gönderebilirsiniz. Bu yöntem, fatura adedi yüksek firmalar için uygundur. Muhasebe sisteminde müşteriler için üretilen faturalar özel bir yazılım ve arayüz ile muhasebeye aktarılır. Kayıtlar otomatik oluşur. Ek yazılım ve donanım maliyeti gerektirir.
  • e-Arşiv' i Aymada ile göndermeniz de mümkündür. Aymada üzerinden e-Arşiv gönderebilir ve bunun için herhangi bir ek yazılım, donanım ücreti ödemeniz gerekmez.
  • Bu yöntemlerden sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Aynı anda birden fazla yöntem kullanmanız mümkün değildir.